Contact Us

Contact us

Address:Ganlin Industrial Zone,Shengzhou,Zhejiang,China

Tel: 86-512-67236762 / 86-13922848096

Fax: +86-575-83272888

E-mail: info@laifual.com

Service: service@laifual.com

 

Message